Ит менен мышык эмнеге өч болуп калган?

Ит, мышык жана чычкан

Илбирс жана налим балык

Илбирс жана ноопаз

Илегилек менен карга

Иттин ит болгону

Иштегин мышык, иштегин!

Ийне-жиптин иши

Ит өз кожоюнун кантип тапканы

Иттин дос издегени