1. Ачууланбачы

 2. Сага

 3. Барам, барам

 4. Сендей мага

 5. Оштук кыз

 6. Кудай берсе

 7. Кереги жок

 8. Ала-Тоо

 9. Кара-Балта

 10. Махабат

 11. Сүйүү кечи

 12. Тамшана

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары