Тойбосс
  1. Жан, жан

  2. Планета

  3. Энекем

  4. Эргүү

  5. Кыргызым

  6. Алгалай

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары