Тойбосс
 1. Оомат

 2. Балама

 3. Биз экөөбүз

 4. Зирегим

  1 чи Like басыңыз.
 5. Дил билет

 6. Жалыным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Адамзат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сүйүүсүз кантип жан өтөт?

  1 чи Like басыңыз.
 9. Өмүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жаңы жыл

 12. Болом шам

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ашууда тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Алып кет тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кубулжу, менин ырларым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кымбатым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Баары сен

 18. Ыйыктык

 19. Айтчы, секет… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Сен жокто тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Сүйүүбүз ырга айлансын

  1 чи Like басыңыз.
 22. Сүйүп калам

  1 чи Like басыңыз.
 23. Сен дечи

  1 чи Like басыңыз.
 24. Муңайба талаа гүлдөрү

  1 чи Like басыңыз.
 25. Кел, кел

  1 чи Like басыңыз.
 26. Энекем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Жүрөктөш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 28. Барсыңарбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 29. Керемет сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 30. Бир элес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Той ыры

 32. Кудалар

 33. Махабат жөнүндө баллада

  1 чи Like басыңыз.
 34. Ош шаарым

 35. Айтумар

 36. Жолугарым билгенмин

  1 чи Like басыңыз.
 37. Кусалык

 38. Бир Алла

  1 чи Like басыңыз.
 39. Күлүңдөп койчу

  1 чи Like басыңыз.
 40. Кел, достор

  1 чи Like басыңыз.
 41. Жар-жар

 42. Кайра келчи, каркырам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 43. Бозой

 44. Куда күтүү

 45. Санат

  1 чи Like басыңыз.
 46. Ойлодуң бекен мени сен?

  1 чи Like басыңыз.
 47. Өчпөс сезим

  1 чи Like басыңыз.
 48. Кыздын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 49. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 50. Бото көз

  1 чи Like басыңыз.
 51. Эсиңдеби?

  1 чи Like басыңыз.
 52. Сендейди кайдан таап алдым

  1 чи Like басыңыз.
 53. Тезирээк эле билсемчи

  1 чи Like басыңыз.
 54. Кызыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 55. Койчунун ыры

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары