Тойбосс
  1. Тамашалуу ыр

  2. Ата

  3. Баригал

  4. Кызга тилек

  5. Санат-терме

  6. Москва

1 2 3 4 8

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары