1. Өрүкзарга кетели тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Оомат

 3. Түнкү ыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 5. Биз экөөбүз

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сүйүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Зирегим

  1 чи Like басыңыз.
 8. Тамашалуу ыр

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ак булуттар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Турбайбы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Дил билет

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жалыным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Адамзат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Элегия тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. О дүйнөгө обон издеп кеттиңби?

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сүйүүсүз кантип жан өтөт?

  1 чи Like басыңыз.
 17. Сагындым жазды

  1 чи Like басыңыз.
 18. Жаш тандабайт махабат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Өмүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жаңы жыл

 22. Болом шам

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ашууда тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Алып кет тексти

  1 чи Like басыңыз.
 25. Кубулжу, менин ырларым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 26. Кымбатым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Баары сен

  1 чи Like басыңыз.
 28. Мен үчүн бир өзүңсүң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 29. Таарынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 30. Ыйыктык

 31. Айтчы, секет… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 32. Сен жокто тексти

  1 чи Like басыңыз.
 33. Сурайсың да тексти

  1 чи Like басыңыз.
 34. Сүйүү жашоо булагы

  1 чи Like басыңыз.
 35. Бир сөзүң качан айтылат? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 36. Сүйүүбүз ырга айлансын

  1 чи Like басыңыз.
 37. Сүйүп калам

  1 чи Like басыңыз.
 38. Сен дечи

  1 чи Like басыңыз.
 39. Муңайба талаа гүлдөрү

  1 чи Like басыңыз.
 40. Кел, кел

  1 чи Like басыңыз.
 41. Эгемен элде салтанат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 42. Энекем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 43. Сагынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 44. Жүрөктөш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 45. Барсыңарбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 46. Керемет сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 47. Бир элес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 48. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 49. Кудалар

  1 чи Like басыңыз.
 50. Махабат жөнүндө баллада

  1 чи Like басыңыз.
 51. Ош шаарым

 52. Айтумар

  1 чи Like басыңыз.
 53. Боз торгой тексти

  1 чи Like басыңыз.
 54. Жолугарым билгенмин

  1 чи Like басыңыз.
 55. Кусалык

 56. Бир Алла

  1 чи Like басыңыз.
 57. Күлүңдөп койчу

  1 чи Like басыңыз.
 58. Тынчтык болсун

  1 чи Like басыңыз.
 59. Досторго тексти

  1 чи Like басыңыз.
 60. Кел, достор

  1 чи Like басыңыз.
 61. Жар-жар

  1 чи Like басыңыз.
 62. Кайра келчи, каркырам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 63. Бозой

  1 чи Like басыңыз.
 64. Алтынчы күнү кечинде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 65. Неге минтип жүрөмүн?

  1 чи Like басыңыз.
 66. Жүрөктү кетпе жаралап

  1 чи Like басыңыз.
 67. Санат

  1 чи Like басыңыз.
 68. Ойлодуң бекен мени сен?

  1 чи Like басыңыз.
 69. Өчпөс сезим

  1 чи Like басыңыз.
 70. Кыздын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 71. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 72. Таанышыңдай карагын

  1 чи Like басыңыз.
 73. Бото көз

  1 чи Like басыңыз.
 74. Эсиңдеби?

  1 чи Like басыңыз.
 75. Сендейди кайдан таап алдым

  1 чи Like басыңыз.
 76. Тезирээк эле билсемчи

  1 чи Like басыңыз.
 77. Кызыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 78. Ак куулар сени сагынар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 79. Койчунун ыры

  1 чи Like басыңыз.
 80. Эстетпечи

  1 чи Like басыңыз.