Тойбосс
 1. Оомат

 2. Балама

 3. Биз экөөбүз

 4. Зирегим

  1 чи Like басыңыз.
 5. Тамашалуу ыр

  1 чи Like басыңыз.
 6. Дил билет

 7. Жалыным тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Адамзат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жалыным сенде жангансыйт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. О дүйнөгө обон издеп кеттиңби?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сүйүүсүз кантип жан өтөт?

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сагындым жазды

  1 чи Like басыңыз.
 13. Өмүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жаңы жыл

 16. Болом шам

  1 чи Like басыңыз.
 17. Ашууда тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Алып кет тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кубулжу, менин ырларым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кымбатым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Баары сен

  1 чи Like басыңыз.
 22. Таарынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ыйыктык

 24. Айтчы, секет… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 25. Сен жокто тексти

  1 чи Like басыңыз.
 26. Сурайсың да тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Бир сөзүң качан айтылат? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 28. Сүйүүбүз ырга айлансын

  1 чи Like басыңыз.
 29. Сүйүп калам

  1 чи Like басыңыз.
 30. Сен дечи

  1 чи Like басыңыз.
 31. Муңайба талаа гүлдөрү

  1 чи Like басыңыз.
 32. Кел, кел

  1 чи Like басыңыз.
 33. Эгемен элде салтанат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 34. Энекем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 35. Сагынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 36. Жүрөктөш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 37. Барсыңарбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 38. Керемет сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 39. Бир элес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 40. Сыймыктанган, атанын уулу болгун

  1 чи Like басыңыз.
 41. Той ыры

 42. Кудалар

 43. Махабат жөнүндө баллада

  1 чи Like басыңыз.
 44. Ош шаарым

 45. Айтумар

 46. Жолугарым билгенмин

  1 чи Like басыңыз.
 47. Кусалык

 48. Бир Алла

  1 чи Like басыңыз.
 49. Күлүңдөп койчу

  1 чи Like басыңыз.
 50. Тынчтык болсун

  1 чи Like басыңыз.
 51. Кел, достор

  1 чи Like басыңыз.
 52. Жар-жар

 53. Кайра келчи, каркырам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 54. Бозой

 55. Алтынчы күнү кечинде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 56. Куда күтүү

 57. Неге минтип жүрөмүн?

  1 чи Like басыңыз.
 58. Санат

  1 чи Like басыңыз.
 59. Ойлодуң бекен мени сен?

  1 чи Like басыңыз.
 60. Өчпөс сезим

  1 чи Like басыңыз.
 61. Кыздын ыры

  1 чи Like басыңыз.
 62. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 63. Таанышыңдай карагын

  1 чи Like басыңыз.
 64. Бото көз

  1 чи Like басыңыз.
 65. Эсиңдеби?

  1 чи Like басыңыз.
 66. Сендейди кайдан таап алдым

  1 чи Like басыңыз.
 67. Тезирээк эле билсемчи

  1 чи Like басыңыз.
 68. Кызыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 69. Ак куулар сени сагынар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 70. Койчунун ыры

  1 чи Like басыңыз.
 71. Эстетпечи

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары