Тойбосс
  1. Аппак кар

  2. Жан апам

  3. Селкинчек

  4. Ак терек

  5. Сыймык

  6. Кыз бала

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары