1. Жаз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Кызыл гүлдөй жайнаган

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ал мен эмес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Менин бульварым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Таалайым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Арген

  1 чи Like басыңыз.
 7. Көйрөң жигит тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сүйөм сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Дагы бир жолук тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Эх, сүйүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Асылкечим

  1 чи Like басыңыз.
 12. Нооруз

  1 чи Like басыңыз.
 13. Сүйүү аралы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Насыйкат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кыргызстан

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сүйөм сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Өтүнүч

  1 чи Like басыңыз.
 18. Попурри

  1 чи Like басыңыз.
 19. Сүйөм сени

  1 чи Like басыңыз.