Тойбосс
  1. Жаз тексти

  2. Попурри

  3. Кыздын сыры

  4. Арген

  5. Асылкечим

  6. Өтүнүч

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары