1. Таалайым

 2. Той

  1 чи Like басыңыз.
 3. Менин сүйүүм

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бул биздин бактыбыз

  1 чи Like басыңыз.
 5. Келеби?

  1 чи Like басыңыз.
 6. Апаке

 7. Кечиктим

  1 чи Like басыңыз.
 8. Музыка

 9. Кыялымда

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жүрөгүңдү аччы сүйүүгө

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сен дегенде

  1 чи Like басыңыз.
 12. Шашпа өмүр

  1 чи Like басыңыз.
 13. Багым сен

  1 чи Like басыңыз.
 14. Карап, карап

  1 чи Like басыңыз.