1. Кут келет

  2. Жаным

  3. Татынасың

  4. Аясаң боло

  5. Мейли…

  6. Кербезим

  7. Жаным эй

  8. Жаркыным

  9. Эки жүрөк

  10. Сүйүү жазы

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары