1. Ой, тобо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жаңы жыл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ысык-Көл, күбө бол тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Үйлөнүү тою тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Чолпонбай

  1 чи Like басыңыз.
 6. Тоо гүлү тексти

  1 чи Like басыңыз.