Тойбосс
 1. Кайбереним

 2. Аман жар

  1 чи Like басыңыз.
 3. Бир дүйнө

 4. Делбирим

 5. Апама

 6. Ырдагым келет

  1 чи Like басыңыз.
 7. Тоолорум

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жаным

 9. Көл кызы

  1 чи Like басыңыз.
 10. Өмүрлөш

  1 чи Like басыңыз.
 11. Мөлтүрүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сен менен

 13. Бийлесең бийле

  1 чи Like басыңыз.
 14. Баткен, Лейлек… (Slow version)

  1 чи Like басыңыз.
 15. Биздин шаарга келе кет

  1 чи Like басыңыз.
 16. Мырзайым

 17. Кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 18. Өрүкзарга кетели тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Сени менен

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кымбатым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары