Тойбосс
 1. Кайбереним

 2. Аман жар

  1 чи Like басыңыз.
 3. Айылдык кыздын күлгөнү

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бир дүйнө

 5. Делбирим

  1 чи Like басыңыз.
 6. Апама

 7. Ырдагым келет

  1 чи Like басыңыз.
 8. Тоолорум

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жаным

 10. Көл кызы

  1 чи Like басыңыз.
 11. Өмүрлөш

  1 чи Like басыңыз.
 12. Мөлтүрүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Сен менен

 14. Бийлесең бийле

  1 чи Like басыңыз.
 15. Баткен, Лейлек… (Slow version)

  1 чи Like басыңыз.
 16. Биздин шаарга келе кет

  1 чи Like басыңыз.
 17. Мырзайым

 18. Кантейин?

  1 чи Like басыңыз.
 19. Өрүкзарга кетели тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Сени менен

  1 чи Like басыңыз.
 21. Кымбатым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары