1. Ак маралым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Атама тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Мендеги ыйык махабат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кусалык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Шуулдаба теректерим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Асман толо ай тунук тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жаштарга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сулууга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ак булуттар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Тууган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Гүлкайыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сендей мага тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Капталдым капилеттен жалыныңа

  1 чи Like басыңыз.
 14. Боздотпочу, боз торгой

  1 чи Like басыңыз.
 15. Аман бол, жарык жылдызым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Акинге тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Унутпайм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Таң шооласы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Сүйүү тагдыры

  1 чи Like басыңыз.
 20. Көл баяны тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Кара-Көлдүн кыздары тексти

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кайдасың? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Жалгыздык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Келбедиң