Тойбосс
  1. Коштошуу

  2. Айланайын

  3. Ата-энем

  4. Үмүт

  5. Көл кечи

  6. Бир өзүң

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары