Тойбосс
  1. Кара көз

  2. Замана

  3. Кара суу

  4. Буракжан

  5. Апакем

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары