Тойбосс
 1. Келин келди

 2. Арзуу

 3. Айыл жыты

 4. Кыргыз кызы

 5. Элүү жаш

 6. Карлыгачым

 7. Кагылайын

 8. Бойдоктор

 9. Тамара

 10. Кечиргиле

 11. Эх, селки

1 2 3 4 5

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары