1. Алыстык

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сага

  1 чи Like басыңыз.
 3. Элүү жаш

  1 чи Like басыңыз.
 4. Аян

  1 чи Like басыңыз.
 5. Таазим этели

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кагылайын

  1 чи Like басыңыз.
 7. Нарыным

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жел кайык

  1 чи Like басыңыз.
 9. Үмүт бербе

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ишендим сүйүү барына

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жүрөктөш

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жубай болчу

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жомогум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жолукпаймын

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.
 16. Жалынтпа

  1 чи Like басыңыз.
 17. Жалжалым

 18. Жалгыз ак куу

  1 чи Like басыңыз.
 19. Гүлбарчын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Бийкеч

  1 чи Like басыңыз.
 21. Биздин өмүр

  1 чи Like басыңыз.
 22. Барсыңарбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Барам бүгүн

  1 чи Like басыңыз.
 24. Бар болгула, карыларым

  1 чи Like басыңыз.
 25. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 26. Тоолук кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Ашыкмын, ай

  1 чи Like басыңыз.
 28. Аттиң ай

  1 чи Like басыңыз.
 29. Аруулук

  1 чи Like басыңыз.
 30. Аруу сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 32. Ак-Талаам

  1 чи Like басыңыз.
 33. Ак марал тексти

  1 чи Like басыңыз.
 34. Айыл жыты

  1 чи Like басыңыз.
 35. Айтпаңызчы

  1 чи Like басыңыз.
 36. Арзуу

 37. Эх, селки

  1 чи Like басыңыз.
 38. Эселек

  1 чи Like басыңыз.
 39. Эркелечи тексти

  1 чи Like басыңыз.
 40. Таң шоолам

  1 чи Like басыңыз.
 41. Энем менен атама

  1 чи Like басыңыз.
 42. Энекебай

  1 чи Like басыңыз.
 43. Уурдалган махабат

  1 чи Like басыңыз.
 44. Түгөй бол

  1 чи Like басыңыз.
 45. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 46. Таштаба

  1 чи Like басыңыз.
 47. Тамара

  1 чи Like басыңыз.
 48. Сулуулар

  1 чи Like басыңыз.
 49. Сүймөнкул

  1 чи Like басыңыз.
 50. Сүйдүм

  1 чи Like басыңыз.
 51. Сезбедиңби?

  1 чи Like басыңыз.
 52. Сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 53. Сагындым

  1 чи Like басыңыз.
 54. Сагажан

  1 чи Like басыңыз.
 55. Офицерлер

  1 чи Like басыңыз.
 56. Опол дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 57. Өзүңдү эстеп

  1 чи Like басыңыз.
 58. Нуриза

  1 чи Like басыңыз.
 59. Менин сүйүүм

  1 чи Like басыңыз.
 60. Мен тирүүмдө кечикпе

  1 чи Like басыңыз.
 61. Кыргыз кызы

  1 чи Like басыңыз.
 62. Кызыл ай

  1 чи Like басыңыз.
 63. Күздө жолугуу

  1 чи Like басыңыз.
 64. Көк бөрү

  1 чи Like басыңыз.
 65. Кечиргиле

  1 чи Like басыңыз.
 66. Кечикпечи

  1 чи Like басыңыз.
 67. Кеткен тура

  1 чи Like басыңыз.
 68. Кездешели

  1 чи Like басыңыз.
 69. Кара көз

  1 чи Like басыңыз.
 70. Канат менен Зарина

  1 чи Like басыңыз.
 71. Бойдоктор

  1 чи Like басыңыз.
 72. Өмүр кымбат

  1 чи Like басыңыз.
 73. Карындаш

  1 чи Like басыңыз.
 74. Хоккей

  1 чи Like басыңыз.
 75. Ишенбейсиң

  1 чи Like басыңыз.
 76. Карлыгачым

  1 чи Like басыңыз.
 77. Асыл затсың

  1 чи Like басыңыз.
 78. Аруулукту сенден таптым

  1 чи Like басыңыз.
 79. Ыйык милдет

  1 чи Like басыңыз.
 80. Офицер ыры

  1 чи Like басыңыз.
 81. Дем ал, элим! тексти

  1 чи Like басыңыз.