Тойбосс
 1. Алыстык

 2. Сага

  1 чи Like басыңыз.
 3. Элүү жаш

 4. Аян

 5. Кагылайын

  1 чи Like басыңыз.
 6. Нарыным

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жел кайык

  1 чи Like басыңыз.
 8. Үмүт бербе

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ишендим сүйүү барына

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жүрөктөш

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жубай болчу

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жомогум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жалынтпа

 15. Жалжалым

 16. Гүлбарчын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Бийкеч

  1 чи Like басыңыз.
 18. Биздин өмүр

  1 чи Like басыңыз.
 19. Барам бүгүн

  1 чи Like басыңыз.
 20. Бар болгула, карыларым

  1 чи Like басыңыз.
 21. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 22. Тоолук кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ашыкмын, ай

  1 чи Like басыңыз.
 24. Аттиң ай

  1 чи Like басыңыз.
 25. Аруулук

  1 чи Like басыңыз.
 26. Аруу сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 28. Ак-Талаам

  1 чи Like басыңыз.
 29. Ак марал тексти

  1 чи Like басыңыз.
 30. Айыл жыты

 31. Айтпаңызчы

  1 чи Like басыңыз.
 32. Арзуу

 33. Эх, селки

 34. Келин келди

 35. Эселек

  1 чи Like басыңыз.
 36. Эркелечи тексти

  1 чи Like басыңыз.
 37. Таң шоолам

  1 чи Like басыңыз.
 38. Энем менен атама

  1 чи Like басыңыз.
 39. Энекебай

  1 чи Like басыңыз.
 40. Уурдалган махабат

  1 чи Like басыңыз.
 41. Түгөй бол

  1 чи Like басыңыз.
 42. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 43. Таштаба

  1 чи Like басыңыз.
 44. Тамара

 45. Сулуулар

  1 чи Like басыңыз.
 46. Сүймөнкул

  1 чи Like басыңыз.
 47. Сүйдүм

  1 чи Like басыңыз.
 48. Сезбедиңби?

  1 чи Like басыңыз.
 49. Сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 50. Сагындым

  1 чи Like басыңыз.
 51. Сагажан

  1 чи Like басыңыз.
 52. Офицерлер

  1 чи Like басыңыз.
 53. Опол дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 54. Өзүңдү эстеп

  1 чи Like басыңыз.
 55. Нуриза

  1 чи Like басыңыз.
 56. Менин сүйүүм

  1 чи Like басыңыз.
 57. Кыргыз кызы

  1 чи Like басыңыз.
 58. Кызыл ай

 59. Күздө жолугуу

  1 чи Like басыңыз.
 60. Көк бөрү

  1 чи Like басыңыз.
 61. Кечиргиле

  1 чи Like басыңыз.
 62. Кечикпечи

  1 чи Like басыңыз.
 63. Кеткен тура

  1 чи Like басыңыз.
 64. Кездешели

  1 чи Like басыңыз.
 65. Кара көз

 66. Канат менен Зарина

  1 чи Like басыңыз.
 67. Бойдоктор

  1 чи Like басыңыз.
 68. Өмүр кымбат

  1 чи Like басыңыз.
 69. Карындаш

  1 чи Like басыңыз.
 70. Хоккей

  1 чи Like басыңыз.
 71. Ишенбейсиң

  1 чи Like басыңыз.
 72. Карлыгачым

  1 чи Like басыңыз.
 73. Асыл затсың

  1 чи Like басыңыз.
 74. Аруулукту сенден таптым

  1 чи Like басыңыз.
 75. Ыйык милдет

  1 чи Like басыңыз.
 76. Офицер ыры

  1 чи Like басыңыз.
 77. Дем ал, элим! тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары