Тойбосс
  1. Жүзүңө

  2. Унутпаймын

  3. Таза сезим

  4. Көл баяны

  5. Индия

  6. Жар-жар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары