Тойбосс
  1. Тамашалуу ыр

  2. Сен ыйлаба

  3. Шоро

  4. Музыкант

  5. Ардагым сен

  6. Айгүлүм

  7. Аппак кыз

  8. Маскарапоз

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары