Тойбосс
  1. Арман тексти

  2. Кайрылуу

  3. 25 жаш тексти

  4. Атама тексти

  5. Ыйман ыры

  6. Аке-үкө

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары