Тойбосс
  1. Сен болсоң…

  2. Суусамыр

  3. Дил кайрык

  4. Эңсөө

  5. Көл кечи

  6. Барам сага

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары