1. Апаке ырларыңды уккум келет

  1 чи Like басыңыз.
 2. Коштоштук жүрөк ооруп тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эңсөө

  1 чи Like басыңыз.
 4. Торгоюм

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сайрасаң булбул багында

  1 чи Like басыңыз.
 6. Оо, жаштык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Өмүр керемет тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыргызстаным

  1 чи Like басыңыз.
 9. Көл кечи

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жылкычы бозой тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жан биргем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жайкы түндү сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 13. Барам сага

  1 чи Like басыңыз.
 14. Бал кымыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Алгачкы кадам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Эсен бол тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Айтчы деги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Сен болсоң…

  1 чи Like басыңыз.
 19. Ал — махабат

  1 чи Like басыңыз.
 20. Эсиңде барбы?

  1 чи Like басыңыз.
 21. Суусамыр

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кыялды кантип тыямын?

  1 чи Like басыңыз.
 23. Мекен тили

  1 чи Like басыңыз.