Тойбосс
 1. Апаке ырларыңды уккум келет

  1 чи Like басыңыз.
 2. Коштоштук жүрөк ооруп тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эңсөө

  1 чи Like басыңыз.
 4. Торгоюм

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сайрасаң булбул багында

  1 чи Like басыңыз.
 6. Оо, жаштык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кыргызстаным

  1 чи Like басыңыз.
 8. Көл кечи

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жан биргем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жайкы түндү сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 11. Дил кайрык

 12. Барам сага

  1 чи Like басыңыз.
 13. Алгачкы кадам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Эсен бол тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Айтчы деги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Суусамыр

  1 чи Like басыңыз.
 17. Мекен тили

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары