1. Апаке ырларыңды уккум келет

  1 чи Like басыңыз.
 2. Эңсөө

  1 чи Like басыңыз.
 3. Торгоюм

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сайрасаң булбул багында

  1 чи Like басыңыз.
 5. Оо, жаштык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кыргызстаным

  1 чи Like басыңыз.
 7. Көл кечи

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жан биргем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жайкы түндү сагынуу

  1 чи Like басыңыз.
 10. Дил кайрык

 11. Барам сага

  1 чи Like басыңыз.
 12. Алгачкы кадам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Эсен бол тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Айтчы деги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Суусамыр

  1 чи Like басыңыз.
 16. Мекен тили

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары