1. Өтүнүч

  2. Күнүм болуп

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары