1. Асылкечим

  2. Бөбөгүм

  3. Курбуларга

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары