Тойбосс
 1. Эне тилеги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жалжалым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ой, тобо

  1 чи Like басыңыз.
 4. Толгонуу

 5. Көк-Жайык

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жүрөк сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 8. Аттиң ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Толгонуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кыялдануу

  1 чи Like басыңыз.
 11. Асылкечим

 12. Ак сүйүү

 13. Курбуларга

  1 чи Like басыңыз.
 14. Ысык-Көл

 15. Кетпесе экен

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кыштак четинде тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Насыйкат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Бөбөгүм

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары