1. Эне тилеги тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жалжалым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эскерүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ой, тобо

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кыйылып турам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жүрөк ыйлайт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сайрагүл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Толгонуу

 10. Көк-Жайык

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жүрөк сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 13. Аттиң ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Толгонуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кечирчи тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кыялдануу

  1 чи Like басыңыз.
 17. Асылкечим

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ак сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 19. Курбуларга

  1 чи Like басыңыз.
 20. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жүрөлүчү жүрөк оорутпай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 22. Кетпесе экен

  1 чи Like басыңыз.
 23. Кыштак четинде

  1 чи Like басыңыз.
 24. Насыйкат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 25. Бөбөгүм

 26. Мендеги ыйык махабат

  1 чи Like басыңыз.
 27. Кара калпак элинин элдик ыры

  1 чи Like басыңыз.