1. Талым кыз менен Көбөктүн айтышы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жалжалым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эскерүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Калыгулдун казалдары тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ой, тобо

  1 чи Like басыңыз.
 6. Аппак сүйүү тартуула

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кыйылып турам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жүрөк ыйлайт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Сайрагүл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Толгонуу

  1 чи Like басыңыз.
 12. Көк-Жайык

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жүрөк сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 15. Чагылган тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сардал кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Аттиң ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Толгонуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кечирчи тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кызыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Кыялдануу

  1 чи Like басыңыз.
 22. Асылкечим

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ак сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 24. Курбуларга

  1 чи Like басыңыз.
 25. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 26. Жүрөлүчү жүрөк оорутпай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Кетпесе экен

  1 чи Like басыңыз.
 28. Кыштак четинде

  1 чи Like басыңыз.
 29. Арчалар дале жаш бойдон

  1 чи Like басыңыз.
 30. Насыйкат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Бөбөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 32. Мендеги ыйык махабат

  1 чи Like басыңыз.
 33. Кара калпак элинин элдик ыры

  1 чи Like басыңыз.