1. Мекеним — Кыргызстан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Табышмак сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Түшүмө кирдиң түндө сен тексти

 4. Алымкан — улуу махабат

  1 чи Like басыңыз.
 5. Айлуу түн

  1 чи Like басыңыз.
 6. Дасторкон тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Бар болгула

  1 чи Like басыңыз.
 8. Гүл азык

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жашоо

  1 чи Like басыңыз.
 10. Көлдүн жээги

  1 чи Like басыңыз.
 11. Чүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сагынычым

  1 чи Like басыңыз.
 13. Кечиккен махабат

  1 чи Like басыңыз.
 14. Күтүү

  1 чи Like басыңыз.
 15. Элестеп

  1 чи Like басыңыз.
 16. Жайлоо гүлү

  1 чи Like басыңыз.
 17. Мектебим

  1 чи Like басыңыз.
 18. Кыргыз калкым

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кел, жигиттер

  1 чи Like басыңыз.
 20. Ала-Тоо

  1 чи Like басыңыз.
 21. Энекем

  1 чи Like басыңыз.
 22. Чертчи, жигит

  1 чи Like басыңыз.
 23. Күлүп коймой

  1 чи Like басыңыз.
 24. Сен турупсуң

  1 чи Like басыңыз.
 25. Издерим

  1 чи Like басыңыз.
 26. Ал мендирмин…

  1 чи Like басыңыз.
 27. Көлгө таазим

  1 чи Like басыңыз.
 28. Чүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 29. Көлдүн жээги (New version)

  1 чи Like басыңыз.
 30. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 31. Кең дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 32. Эсиңдеби? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 33. Бекбекей

  1 чи Like басыңыз.
 34. Бир айып

  1 чи Like басыңыз.
 35. Кеч күз

  1 чи Like басыңыз.
 36. Татына сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 37. Бозой ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 38. Келем сага

  1 чи Like басыңыз.
 39. Мен сизге… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 40. Айылым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 41. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 42. Өкүнбөдүм

  1 чи Like басыңыз.
 43. Улуулардан калган мурас

  1 чи Like басыңыз.
 44. Келин той

  1 чи Like басыңыз.
 45. Мактана турган элим бар

  1 чи Like басыңыз.
 46. Бар бол, апа

  1 чи Like басыңыз.
 47. Угузчу бир сөз

  1 чи Like басыңыз.
 48. Мен ашык

  1 чи Like басыңыз.
 49. Керемет сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 50. Жаштыкта тексти

  1 чи Like басыңыз.
 51. Жан эркем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 52. Бакытбегим

  1 чи Like басыңыз.
 53. Жүрөктөгү сезим

  1 чи Like басыңыз.
 54. Токтогул сүйгөн Алымкан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 55. Бешик ыры

  1 чи Like басыңыз.
 56. Бери чык

  1 чи Like басыңыз.
 57. Эсиме ал кез түшкөндө…

  1 чи Like басыңыз.
 58. Эскирбейт эне сөзү тексти

  1 чи Like басыңыз.