Тойбосс
 1. Табышмак сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Алымкан — улуу махабат

  1 чи Like басыңыз.
 3. Айлуу түн

  1 чи Like басыңыз.
 4. Дасторкон тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Бар болгула

  1 чи Like басыңыз.
 6. Гүл азык

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жашоо

 8. Көлдүн жээги

  1 чи Like басыңыз.
 9. Чүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 10. Сагынычым

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кечиккен махабат

  1 чи Like басыңыз.
 12. Күтүү

  1 чи Like басыңыз.
 13. Элестеп

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жайлоо гүлү

  1 чи Like басыңыз.
 15. Мектебим

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кыргыз калкым

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кел, жигиттер

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ала-Тоо

  1 чи Like басыңыз.
 19. Энекем

  1 чи Like басыңыз.
 20. Чертчи, жигит

  1 чи Like басыңыз.
 21. Күлүп коймой

  1 чи Like басыңыз.
 22. Сен турупсуң

  1 чи Like басыңыз.
 23. Издерим

  1 чи Like басыңыз.
 24. Ал мендирмин…

  1 чи Like басыңыз.
 25. Көлгө таазим

  1 чи Like басыңыз.
 26. Чүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 27. Көлдүн жээги (New version)

  1 чи Like басыңыз.
 28. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 29. Кең дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 30. Эсиңдеби? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Бекбекей

 32. Бир айып

  1 чи Like басыңыз.
 33. Кеч күз

 34. Татына сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 35. Бозой ыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 36. Келем сага

  1 чи Like басыңыз.
 37. Мен сизге… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 38. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 39. Өкүнбөдүм

 40. Улуулардан калган мурас

  1 чи Like басыңыз.
 41. Келин той

  1 чи Like басыңыз.
 42. Мактана турган элим бар

  1 чи Like басыңыз.
 43. Бар бол, апа

  1 чи Like басыңыз.
 44. Угузчу бир сөз

  1 чи Like басыңыз.
 45. Мен ашык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 46. Керемет сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 47. Жаштыкта тексти

  1 чи Like басыңыз.
 48. Жан эркем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 49. Бакытбегим

  1 чи Like басыңыз.
 50. Жүрөктөгү сезим

  1 чи Like басыңыз.
 51. Токтогул сүйгөн Алымкан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 52. Бешик ыры

  1 чи Like басыңыз.
 53. Бери чык

  1 чи Like басыңыз.
 54. Эсиме ал кез түшкөндө…

  1 чи Like басыңыз.
 55. Эскирбейт эне сөзү тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары