Тойбосс
 1. Айлуу түн

 2. Бар болгула

  1 чи Like басыңыз.
 3. Гүл азык

 4. Жашоо

 5. Чүрөгүм

 6. Сагынычым

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кечиккен махабат

  1 чи Like басыңыз.
 8. Күтүү

  1 чи Like басыңыз.
 9. Элестеп

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жайлоо гүлү

 11. Мектебим

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ала-Тоо

  1 чи Like басыңыз.
 13. Энекем

  1 чи Like басыңыз.
 14. Чертчи, жигит

  1 чи Like басыңыз.
 15. Күлүп коймой

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сен турупсуң

  1 чи Like басыңыз.
 17. Издерим

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ал мендирмин…

  1 чи Like басыңыз.
 19. Көлгө таазим

  1 чи Like басыңыз.
 20. Чүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 21. Көлдүн жээги (New version)

  1 чи Like басыңыз.
 22. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 23. Кең дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 24. Бекбекей

 25. Бир айып

  1 чи Like басыңыз.
 26. Кеч күз

 27. Келем сага

  1 чи Like басыңыз.
 28. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 29. Өкүнбөдүм

 30. Келин той

  1 чи Like басыңыз.
 31. Бар бол, апа

  1 чи Like басыңыз.
 32. Угузчу бир сөз

  1 чи Like басыңыз.
 33. Керемет сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 34. Жаштыкта тексти

  1 чи Like басыңыз.
 35. Жан эркем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 36. Бакытбегим

 37. Жүрөктөгү сезим

  1 чи Like басыңыз.
 38. Бешик ыры

 39. Бери чык

  1 чи Like басыңыз.
 40. Эсиме ал кез түшкөндө…

  1 чи Like басыңыз.
 41. Эскирбейт эне сөзү тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары