1. Кокон гилас

  2. Бул ким?

  3. Ой, бой

  4. Таарынба

  5. Көк бөрү

  6. Кыз куумай

  7. Кусалык

  8. Кыздар ай

  9. Шоколад

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары