Тойбосс
  1. Ыр сунам

  2. Мотор кайык

  3. Кимибизден?

  4. Айтчы сен

  5. Ак шоола

  6. Фрунзем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары