1. Фрунзем

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ыр сунам

  1 чи Like басыңыз.
 3. Угузчу бир сөз

  1 чи Like басыңыз.
 4. Таарындым сага бул ирет тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Таанышыңдай карагын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сүйкүм элес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Мотор кайык

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыздын сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кимибизден?

  1 чи Like басыңыз.
 10. Жар-жар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Жолуңдан тосоюн

  1 чи Like басыңыз.
 12. Айтчы сен

  1 чи Like басыңыз.
 13. Көзүңдөгү керемет

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жаштык вальсы

  1 чи Like басыңыз.
 15. Ак шоола

  1 чи Like басыңыз.
 16. Тийбесе экен тексти

  1 чи Like басыңыз.