1. Жаным тексти

  2. Жаз тексти

  3. Кызганам

  4. Секелегим

  5. Карагат

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары