Тойбосс
 1. Асыл жарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Махабат

  1 чи Like басыңыз.
 3. Менин жылдызым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Эсиңдеби? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Эстейм, апа

  1 чи Like басыңыз.
 6. Бакыт, бакыт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Ойно-ойно

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жар-жар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары