Тойбосс
 1. Махабат

  1 чи Like басыңыз.
 2. Эсиңдеби? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эстейм, апа

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ойно-ойно

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жар-жар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары