Тойбосс
  1. Ата-энеме

  2. Кыялымда

  3. Атакем

  4. Бир сага

  5. Жаным, ай

  6. Мейли…

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары