1. Мына минтип

  2. Өмүр керемет

  3. Уулума

  4. Саратан

  5. Селки

  6. Эркелечи

  7. Рахмат апа

  8. Кызгалдак

1 2 3 4

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары