Тойбосс
  1. Мына минтип

  2. Өмүр керемет

  3. Уулума

  4. Селки

  5. Саратан

  6. Эркелечи

  7. Рахмат апа

  8. Кызгалдак

  9. Кантың бар

1 2 3 4

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары