Тойбосс
 1. Саркеч

  1 чи Like басыңыз.
 2. Байрак тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ассалоому алейкум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Айдаганың беш эчки тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ассалоому алейкум (Remix) тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Шак-шак тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Барыскан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыргызстан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Шамал тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Интернет

  1 чи Like басыңыз.
 11. Баары бир тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Жаз келди

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ыйык көл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Дос жан

  1 чи Like басыңыз.
 15. Дагарага тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Эркиндик тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Сур булутту аралап тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Чындык тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары