1. Жанар тоо

  1 чи Like басыңыз.
 2. Бийле, жигит

  1 чи Like басыңыз.
 3. Алгачкы сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сагындым жазды

  1 чи Like басыңыз.
 5. Он сегиз жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Дил кайрык тексти

  1 чи Like басыңыз.