Тойбосс
 1. Жашчылык

 2. Майрам ыры

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жол жүрөрдө

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жаандагы сөз

  1 чи Like басыңыз.
 5. Гүл кучактап

  1 чи Like басыңыз.
 6. Балалыкты эскерүү

  1 чи Like басыңыз.
 7. Айтылбай калган махабат

  1 чи Like басыңыз.
 8. Фрунзем

  1 чи Like басыңыз.
 9. Сагынам

 10. Тумарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кызгалдак

 12. Мекеним

 13. Көл үстүндө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Кой, караба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Көргөндөй болдум өңүмдө

  1 чи Like басыңыз.
 16. Унутпадым тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары