Тойбосс
 1. Жашчылык

 2. Майрам ыры

 3. Жол жүрөрдө

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жаандагы сөз

  1 чи Like басыңыз.
 5. Гүл кучактап

  1 чи Like басыңыз.
 6. Балалыкты эскерүү

  1 чи Like басыңыз.
 7. Фрунзем

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сагынам

 9. Тумарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кызгалдак

 11. Мекеним

 12. Көл үстүндө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Кой, караба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Көргөндөй болдум өңүмдө

  1 чи Like басыңыз.
 15. Унутпадым тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары