Тойбосс
  1. Мекеним

  2. Сагынам

  3. Жол жүрөрдө

  4. Майрам ыры

  5. Кызгалдак

  6. Фрунзем

  7. Жашчылык

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары