Сыпаа болуу — Периштенин белеги

Китеп окуу — Падышанын капалуу кызы

Падышанын үч күлкүсү

Пилдин кежир баласы

Падыша менен култемир

Падыша менен вазир

Петя-петушок жөнүндө

Пётр митайым менен кожо насирдин

Поптун акылсыз уулу