Тойбосс
  1. Роза

  2. Сен тексти

  3. Өзүң эле

  4. Айжамал

  5. Келем сага

  6. Балама

  7. Тумарым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары