Тойбосс
  1. Сүйүү азабы

  2. Ата-эне

  3. Обон-күлкү

  4. Кыргыз элим

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары