Тойбосс
  1. Табар белем?

  2. Серенада

  3. Жан биргем

  4. Ак тилек

  5. Сочи спорт

  6. Өзгөчөм

  7. Сен өзүң

  8. Белый снег

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары