Тойбосс
  1. Небере

  2. Коштошуу

  3. Кантемин

  4. Каркырам

  5. Журт

  6. Наристем

  7. Кантемин?

  8. Ата журтум

  9. Карындаш

  10. Кызыма

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары