1. Азап тексти

  2. Аста, аста

  3. Эсиңдеби?

  4. Кара көзүм

  5. Кызганамын

  6. 18 жаш

  7. Танцага түш

1 2 3 4

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары