1. Ыр сунам

  1 чи Like басыңыз.
 2. Апакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Махабатка ишеним

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кыйналып жүрөм сүйүүдөн тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Байлангам

  1 чи Like басыңыз.
 6. Айта көрбө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Каркыралар

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыйналып жүрөм

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жүрөлүчү эскерип тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ырымдын сыры

  1 чи Like басыңыз.
 11. Махабатка ишеним тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Аядым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Чагылган тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Ичимен турам эзилип

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кечки эскерүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Торгоюм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Жубайыма

  1 чи Like басыңыз.
 18. Карай берем

  1 чи Like басыңыз.
 19. Апакем — алтын казыгым

  1 чи Like басыңыз.
 20. Сүйлөшүп турдук

  1 чи Like басыңыз.
 21. Ошондогу жанган от

  1 чи Like басыңыз.
 22. Айтчы жигит

  1 чи Like басыңыз.
 23. Ойлойсуңбу?

  1 чи Like басыңыз.
 24. Тамаша тексти

  1 чи Like басыңыз.
 25. Айлуу түн

  1 чи Like басыңыз.
 26. Бейне

  1 чи Like басыңыз.