Тойбосс
  1. Сени эстеп

  2. Бактылуумун

  3. Кездешүү

  4. Айдайым

  5. Сагындым

  6. История

  7. Көрөр көзүм

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары