Тойбосс
  1. Күтүү тексти

  2. Өмүр

  3. Жалгыздык

  4. Жан досума

  5. Курбуларга

  6. Булутум

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары