1. Бишкегим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Эне жөнүндө баллада тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Насаат ыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сары-Ой тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сагыныч тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Барам сага

  1 чи Like басыңыз.
 7. Арпанын Ала-Тоосунан тексти

  1 чи Like басыңыз.