1. Жаштык кез

  2. Арман, ай

  3. Кыргыз жери

  4. Сулуу кыз

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары