Тойбосс
  1. Шүмшүк

  2. Дилбарым

  3. Алтын апа

  4. Жаным

  5. Жалжалым

  6. Сактасын

  7. Жаңы жыл

  8. Сүйдүм

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары