Тойбосс
  1. Бир тууганым

  2. Мен ашык

  3. Жазгүлүм

  4. Аттиң

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары