1. Аттиң

  2. Бир тууганым

  3. Жазгүлүм

  4. Мен ашык

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары