Тойбосс
  1. Турналар

  2. Жел кайык

  3. Той ыры

  4. Кубанычым

  5. Өтүнбөчү

  6. Көздөрүң

  7. Бейтааныш

  8. Тумарым

  9. Эркем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары