1. Жел кайык

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жаштык сыры

  1 чи Like басыңыз.
 3. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кубанычым

  1 чи Like басыңыз.
 5. Өтүнбөчү

  1 чи Like басыңыз.
 6. Тумарым

  1 чи Like басыңыз.
 7. Турналар

  1 чи Like басыңыз.
 8. Арзуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кыйбаймын тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Эңсөө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Бейтааныш

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кыргызстаным

  1 чи Like басыңыз.
 13. Көздөрүң

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жаштык сыры

  1 чи Like басыңыз.
 15. Эркем

  1 чи Like басыңыз.