Тойбосс
  1. Апа тексти

  2. Балалыгым

  3. Жалган

  4. Комузчу

  5. Кыргыз кызы

  6. Жок, жок

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары