1. Эстечи өткөн кезимди

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сени ким мынчалык таарынткан?

  1 чи Like басыңыз.
 3. Сен тарап дайым агарат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Түшүмө кирбес көп ойлор

  1 чи Like басыңыз.
 5. Түшүмө кирдиң түндө сен тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сагынган жанмын сага окшоп тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Рыспай Абдыкадыров — Түшүмө кирдиң түндө сен тексти

 8. Рыспай Абдыкадыров — Түгөйүм тексти

 9. Рыспай Абдыкадыров — Сен тарап дайым агарат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Рыспай Абдыкадыров — Сагынуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Рыспай Абдыкадыров — Сагындым туулган жер сени тексти

 12. Рыспай Абдыкадыров — Кечиргин тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Рыспай Абдыкадыров — Келчи, келчи, кымбатым тексти

 14. Рыспай Абдыкадыров — Жүрөктү кетпе жаралап тексти

 15. Рыспай Абдыкадыров — Жолугарым билгенмин тексти

 16. Рыспай Абдыкадыров — Издейм сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Рыспай Абдыкадыров — Эсиңдеби тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Рыспай Абдыкадыров — Бото көз тексти

 19. Рыспай Абдыкадыров — Биз экөөбүз тексти

 20. Рыспай Абдыкадыров — Алтынчы күнү кечинде тексти

 21. Рысбай Абдыкадыров — Алмашым тексти

 22. Рысбай Абдыкадыров — Ак куулар сени сагынар тексти