1. Арзуу тексти

  2. Мейли

  3. Неге

  4. Жөжөлөрүм

  5. Жароокер

  6. Гүлүм сага

  7. Жазалаба

  8. Биздин кече

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары