1. Баары жалган тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жүрөк сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ким күнөөлүү? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Терезе жана мен

  1 чи Like басыңыз.
 5. Таксист жигит

  1 чи Like басыңыз.
 6. Чолпон жылдыз

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жубайыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Айым

  1 чи Like басыңыз.
 9. Мени таштаба

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ак сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 11. Таарынба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Сен

  1 чи Like басыңыз.
 13. Алданган махабат

  1 чи Like басыңыз.
 14. Туруксуз сүйүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Шаардык кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Айылым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Ата-эне

  1 чи Like басыңыз.
 18. Кыялкечим

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кыялымда кездешем

 20. Секетим

  1 чи Like басыңыз.
 21. Кечиккен махабат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 22. Махабатым арманым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Өкүнүч

  1 чи Like басыңыз.