Тойбосс
  1. Айым

  2. Ак сүйүү

  3. Секетим

  4. Сен

  5. Өкүнүч

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары