1. Кең Тянь-Шань

  2. Той ыры

  3. Көчмөн ыры

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары